Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Romsdal VGS > Om skolen

Om skolen

Om skolen

Romsdal videregående skole er en stor skole i Molde i Møre og Romsdal fylke, der ca 2/3 av elevene får yrkeskompetanse og resten av elevene får studiekompetanse (Idrettsfag, Påbygging til studiekompetanse og Innovasjon og ledelse).

Skolens logo:

RomsdalVGS_sidestilt_svart_font

Det går hvert år ca 800 elever ved Romsdal vgs, fordelt på 6 ulike utdanningsprogram på skolen. I tillegg har vi 200 elever hvert år ved skolens voksenopplæringstilbud. Ved skolens avdeling i Hustad fengsel gir vi hvert år et variert opplæringstilbud til innsatte. Erfaringsvis følger ca 150 elever ett eller flere av skolens kurs i Hustad fengsel i løpet av skoleåret.

Skolen har utdanningsprogram for:

I tillegg har vi tre klasser som tar påbygging til generell studiekompetanse 

Vi har også en egen avdeling for alternativ opplæring (AO) for elever med behov for ekstra tett oppfølging.

Skolens besøksadresse er Langmyrvegen 83 i Molde

Sammen skaper vi framtida!

Det er laget en Pedagogisk plattform for Romsdal vgs. Denne finner du under "Dokumenter" i høyre marg på denne siden. I forarbeidet til denne plattformen ble det lagt mye arbeid i å lage en felles visjon for skolen. Hvordan ønsker vi at de som ikke går på skolen skal se på oss? Visjonen vår er ”Sammen skaper vi framtida!”

Ny på skolen

Når du kommer som ny elev på skolen, kan det være at du gruer deg litt for om du skal finne fram, om du skal få venner osv. Mange av de nye elevene våre forteller oss at de syntes skolen var fryktelig stor da de kom hit første gang.

Men så viser det seg at du hører til i en oversiktlig avdeling med mellom 150-250 medelever. Du blir raskt kjent med lærerne dine og med elevene i klassen din. Og ganske raskt kjenner du elever fra andre avdelinger og andre fagområder. Kanskje kommer noen fra samme ungdomsskole som du? Det er jo en ”trøst” i starten…

Satsing på læringsmiljø

Vi ønsker å satse på best mulig læring for alle. Vårt mål er at alle elever skal oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø ved Romsdal vgs, et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Du som er elev ved skolen skal få utfordringer på ditt nivå, og alle skal få nok utfordringer og lære mest mulig. Dette krever god utnytting av skoletida og et godt samarbeid mellom lærer og elev. Gjennom skoleåret skal vi ha minst tre elevsamtaler mellom kontaktlærer og elevene i klassen, og fagsamtaler mellom faglærer og elevene i de ulike fagene.

Motivasjon, trivsel og målsetting

For å få til best mulig læring, er det viktig at du har god motivasjon og trivsel. De aller fleste elevene våre sier at de trives godt ved skolen vår. Dette kommer ikke gratis, og alle må bidra til trivsel. Sentralt i det holdningsskapende arbeidet vårt står derfor tre kjerneverdier:

  • Jeg er  engasjert
  • Jeg bryr meg
  • Jeg er framtidsretta

«Jeg er engasjert» betyr hos oss at jeg har en god grunnleggende innstilling med tanke på fag og innsats. Vi tar et felles ansvar for det gode skolemiljøet.

«Jeg bryr meg» betyr at jeg viser andre respekt og stiller opp for dem. Skolen er min arbeidsplass – og det er lov å være god. Jeg er stolt av det jeg lærer og det jeg kan. Jeg tar vare på skolens omdømme, både hjemme, når jeg er ute i praksis og sammen med venner på skolen.

«Jeg er framtidsretta» betyr at jeg utdanner meg til morgendagens samfunn og tenker utvikling. Det jeg lærer på skolen skal gjøre meg ettertraktet og kvalifisert.

Skolen har nulltoleranse for mobbing.

For å få til best mulig motivasjon, er det viktig at du som elev vet hva som kreves i de ulike fagene, og at du vet hva som skal til for å bli bedre i hvert enkelt fag. Du må også vite hensikten og målsettingen med hva som gjøres til enhver tid i skolen.

Hvis du lurer på dette, spør læreren, kontaktlæreren eller avdelingslederen din. Vi har også rådgivere som kan gi råd om skolevalg, stipend, lån eller andre praktiske ting rundt skolegangen.

Skolens avdelinger

Om du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med den avdelingen du ønsker å finne ut mer om, enten pr telefon, eller send oss en e-post.

Kontakte skolen

Romsdal videregående skole
Telefon: 712 83 300
E-post: romsdal.vgs@mrfylke.no

Besøks- og postadresse:
Langmyrvegen 83
6415 Molde

Kart:

Dokument

Presentasjon av skolens tilbud 2018
PDF-dokument - 843,57 kB
Brosjyre om skolens studietilbud
PDF-dokument - 5,02 MB
Oppdragsavtale 2017-2019
PDF-dokument - 526,63 kB
Handlingsplan RVGS 2019-20
PDF-dokument - 679,65 kB
Årsmelding Romsdal vgs 2017-18
PDF-dokument - 1,01 MB
Årsmelding RVGS 2018-19
PDF-dokument - 1,61 MB
Organisasjonskart for Romsdal vgs.
PDF-dokument - 553,06 kB
Plan for rusarbeid
PDF-dokument - 918,69 kB
Profilmanual Romsdal vgs 2018
PDF-dokument - 9,75 MB
Handlingsplan 2020-21 Romsdal vgs
PDF-dokument - 193,64 kB